Rian i Skäfthöjden

Lars Hammar besökte Rian i Skäfthöjden 2007 och 2015-10-13, här några foton och tankar:2007

rian1

rian4

Ovan: Södra gaveln och östra sidan. Ser något mer vädersliten ut. Bottenstockar ligger i jorden och rötar. Grävlinggryt under golvet. Väggen buktar ut kraftigt i övre delen av gluggen. Ge akt på granen, 8 års tillväxt.

rian3

Norra gaveln och Östra långsidan. Bottenstockar hårt rötade. Grundstenarna sjunkit och tjälen flyttat dem. Taket något så när helt.

rian4

Gavel mot norr och väster långsida: Bottentsockar rötade, Björkar tränger kraftigt mot takfot. Taket trasigt i nedre delen, övre delen av långsidan fuktig och rötad- ser inte bra ut.

rian5

Gavel mot söder och hörn mot NV: Invändigt ser större delen av taket bra ut men väggen/ taket i väster har allvarlig skada som orsakat röta och svampväxt i långväggen.

Besök Rian Skäfthöjden 2016-05-11

Vi: Bengt och Stina Bjur, Bengt Skoog, Bror Olsson, Birgitta Andersson, Rebekka Edlund, Bengt och Monika Jonsson, Bo Eriksson, Lars och Inger Hammar, Stig Håkan och Lena Lundkvist

Besökte rian varm o solig kväll i maj. Tittade och undersökte skicket. Resonerade vad och hur vi skulle kunna åtgärda ladan.

Vi kom överens om:

Styrgrupp: Lars H(070-538 2606). Bengt S (070-600 5576), och Bror O (070-720 0246) försöker planera och skaffa fram material, och driva på så att vi gemensamt kan åtgärda Rian.

2016-05-13

Pratade med Mikael Millegård ägare till torpet Skäfthöjden. Han var positiv till åtgärden och lovade oss passera över hans tomt iden mån vi behövde.

2016-05-25 Bo Eriksson, Bror Olsson, Bengt Skoog, Lars Hammar planerade och mätte upp.

 1. Nytt tak (plåt)
 1. Röja undan växtlighet runt omkring,
 2. Städa ur invändigt,
 3. Schakta undan grästorv för att få undan vatten från timmervägen,
 4. Röja väg från vändplats (väster rian)
 5. Skyltning

  OM vi hinner och orkar ev. fas 2

 6. Räta upp väggar
 7. Byta bottenstockar och justera grund

  2016-06-15 till 2016-08-05

  Vägen har röjts upp. Träden fällts. Nytt plåttak monterats. Rian städats ur. Och marken runt rian schaktats av.

  rian6

  Deltagare: Bo Eriksson, Göran Olsson, Bror Olsson, Bengt Skoog, Johan Hammar, Roland Strömgren, Lars Hammar, Jan och Jim Bakken
  2016-08-05
  Lars H och Bo E fyller i bidragsansökan till kommun och länsstyrelse.

  Årets verksamhet vid rian avslutas.