Valborg och årsmöte 2022

Trots pandemin kan vi se tillbaka på ett år fyllt av aktiviteter. 

Den pågående pandemin må ha dämpat lusten till större arrangemang och folksamlingar under året som gått. Trots detta kunde Gåsborns hembygdsförening se tillbaka på ett år fyllt av mer aktiviteter än vanligt. På valborgsmässoafton hölls sedvanligt årsmöte i Klintgårdens stora sal, och det var en påtagligt nöjd avgående ordförande Lars Hammar som svingade klubban och hälsade välkommen. 

Under 2021 har föreningen lagt ner mycket tid och pengar på att renovera Klintgården både ute och inne. För bidragen från bl a Boverket och Filipstads kommun har man fått ett helrenoverat yttertak, och för egna pengar och arbetsinsats har serveringslokalen och fasaderna blivit rejält uppfräschade.

Vid mötet valdes Anders A Aronsson till ny ordförande efter Lars Hammar, som avsagt sig uppdraget efter många år som ordförande. Lars Hammar och Kerstin Karlsten valdes till nya ledamöter i styrelsen, Christin Lundkvist, Lisette Carlsson och Göran Dahlberg omvaldes. Rolf Bjur och Roland Strömgren omvaldes som suppleanter. Även revisorerna Lennart Aschenbrenner och Johan Hammar omvaldes. Till valberedning valdes Nils Lundkvist, Petter Hammar och Anders Bjur.

En husgrupp utsågs också bestående av Lars Hammar, Roland Strömgren och Monika Stake Jonsson, som ska ta sig an den löpande skötseln av den flitigt utnyttjade samlingslokalen.

Årsmötet avslutades med att nyvalde ordföranden Anders A. Aronsson tackade Lars Hammar för mycket väl utförd ordförandegärning, Sveriges Hembygdsförbunds hedersdiplom och guldnål överlämnades. Även Inger Hammar tackades för outtröttliga insatser under lång tid och även fortsättningsvis med Hembygdsförbundets hedersnål.

Årsmötets deltagare var lika nöjda med årsmötet som med den efterföljande pajbuffén och den goda kakan till kaffet. I sitt vårtal tog Rebekka Edlund bl a upp hur snabbt en företeelse blir en tradition, men vårfirande har långa rötter i historien. Lesjöforskören ramade in vårtalet med fina vårsånger. Det ståtliga majbålet brann med klar låga som en masugn – mycket passande i en bergsmansby.